PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA

Powstaje pytanie: Które dziedziny stano­wią wobec tego przedmiot zainteresowania badanego ucznia?. Zastosujemy dla uzyskania odpowiedzi najpierw wskaźnik zależności intrapersonalnej między ujawnionymi zacie­kawieniami. Szukać będziemy tej (czy tych) treści, w stosunku do których zaciekawienia badanego ucznia wystąpiły najczęś­ciej w toku badań. W podanym przykładzie wartość zacieka­wień dotyczących języków obcych wynosi 14, biologii 12, wychowania fizycznego i sportu 10, podczas gdy dla innych dziedzin — 4, 2 i 1. Można więc powiedzieć, że badany inte­resuje się tymi trzema dziedzinami, dla których obserwujemy  największą liczbę zaciekawień.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!