PRZEGLĄD METOD I TECHNIK

Dokonując przeglądu metod i technik, za pośrednictwem których badane są zainteresowania, zmierzać będziemy tu do tego, aby rozważania nad metodami i technikami poznawania zainteresowań sprowadzić do wniosków ważnych dla badania zainteresowań modelowych. Mimo innej podstawy dowodo­wej wzbogaconej nową — choć bardzo nieliczną literaturą zajmiemy w sprawie metod badania zainteresowań stano­wisko, które już zostało sprecyzowane w poprzednich pra­cach autorki tego tomu, a które jest zarówno uzależnione od jej koncepcji metodologicznej badań nad ludzką psychiką, jak też związane z ujmowaniem przez nią istoty zaintereso­wali. Stanowisko to da się sformułować w trzech twierdze­niach: Naprawdę poznawalne staje się to, co dostępne jest kwalifikowanej, czyli prowadzonej przez wykwalifikowanego obserwatora, obserwacji.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!