PRZEKSZTAŁCENIE PROBLEMU W ZADANIE

Problem musi przekształcić się w zadanie, aby był ważnym czynnikiem w rozwoju zainteresowań. S. Racinowski twierdzi, że pełny proces nauczania problemowego zbliża się do badania nauko­wego, w którym nauczyciel towarzyszy uczniom jako doradca.W pierwszej fazie kształtowania zainteresowań, drugim obok tworzenia sytuacji problemowych, podstawowym za­gadnieniem jest organizacja przesłanek psychologicznych i warunków obiektywnych dla badawczej działalności ucznia. Przesłankami psychologicznymi są — jak już wiemy odczucie silnego konfliktu poznawczego, dążenie do roz­wiązania problemów i chęć zredukowania wynikającego stąd niepokoju. Musi towarzyszyć temu przeświadczenie, że rozwiązanie problemu jest możliwe i będzie frapującym po­zytywnym przeżyciem: zaspokoi ciekawość.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!