PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE

Przeprowadzający badanie stawiał wprost pytania, które okreś­lano jako „obojętne” dla osoby badanej, to znaczy takie, ctóre nie powinny wywołać jej żywszych emocji, a odpowiedzi zapisy­wał od razu przy niej (wywiad). Natomiast pytania o bardziej osobistym zabarwieniu stanowiły treść ankiety, na którą osoba badana odpowiadała bez zapisu. Należały do nich na przykład pytania dotyczące „zainteresowań kulturalnych’ : uczęszczania do teatru, na koncerty itp. Pytania te uznał J. Konopnicki za „osobiste”, gdyż — jak twierdzi — ludzie często wstydzą się swej w pewnym zakresie niewiedzy lub braku niektórych zainte­resowań, które uważa się za pożądane. Dlatego pytanie wprost o te sprawy i zapis odpowiedzi musi, według niego, prowadzić do uzyskiwania wiadomości nieprawdziwych. Ponieważ jednak chciano uzyskać materiał imienny do porównania z innymi danymi bada­nej osoby — prowadzono z nią swobodną rozmowę, a wyniki jej notowano po rozmowie, już po zakończeniu badań.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!