PRZESŁANKI O ZALEŻNOŚCI

Są jednak i inne badania cy­towane przez D. E. Supera, które w sprawach szczegółowych (np. zainteresowania handlowe a inteligencja) czy ogólnych (ogólna zależność zainteresowań i zdolności) dostarczają twierdzeń sprzecznych z powyższymi. Autor ten, konklu­dując, pisze: „Ponieważ zdolności są niewątpliwie czymś bardziej podstawowym niż zainteresowania, wolno, być może, stwierdzić na podstawie tych badań, że istnieje związek przyczynowy między zdolnościami i zainteresowaniami. Jak mówi E. K. Strong, własne zdolności budzą zainteresowania.Związek ten jest jednak luźny. Zdolności są jedną z przyczyn zainteresowań, lecz tylko jedną z wielu”.Przesłanki do twierdzenia o wzajemnej zależności rozwoju zainteresowań i zdolności, jak wynika z powyższych rozważań, są bardzo skąpe. Istnieją przypuszczenia, społeczne prze­świadczenie i tylko nieliczne próby badawcze. Więcej wystę­puje nie rozwiązanych w tej dziedzinie problemów niż pew­ników.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!