PRZYTOCZONE TWIERDZENIE

Podobną zależność od programu nauczania, polegającą na pewnym późniejszym ujawnianiu się zainteresowań przed­miotami nauczania w stosunku do czasu ich wprowadzenia w kursie szkolnym, można wykazać również dla niektórych szczegółowych treści zainteresowań.J. Burska dla interpretacji tego zjawiska przytacza twier­dzenie N. G. Morozowej,,[…] o konieczności nagromadzenia zasobu wiedzy umożliwiającego uświadomienie sobie odręb­ności danego przedmiotu w stosunku do pozostałych, jako jednego z zasadniczych warunków powstawania zaintereso­wań, traktowanych jako aktywność poznawcza”.Tę zależność pomiędzy wiedzą a uświadomieniem sobie sytuacji problemowej podkreśla również Zdzisław Cackowski.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!