RÓŻNE TEMATYCZNIE ZESTAWY

Przygotowywano zestaw różnych tematycznie artykułów i po­lecano osobom badanym, aby zapoznały się z tym zestawem, a następnie odpowiadały na pytania kontrolujące to, na co zwró­ciły uwagę, co zapamiętały, czego się dowiedziały.Próby podjęte z magistrantami Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1971 roku nad przygotowa­niem takich tekstów okazały się przedsięwzięciem bardzo trudnym. Dobór artykułów musi uwzględniać w jednakowym stopniu poziom przyszłych czytelników, a więc podobny powinien być stopień trudności tych artykułów. Pomimo róż­norodności treści musi istnieć jakieś podobieństwo formy, by zabezpieczyć wynik przed wpływem formy, jak poprzednioprzed stopniem trudności. Trzeba ponadto być pewnym, że wszystkie artykuły dobrane do zestawu będą w jednako­wym stopniu nie znane badanym, a informacje w nich zawar­te — wystarczająco nowe, aby pobudzić ciekawość zainteresowanych.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!