ROZRÓŻNIENIE ZACHOWAŃ

Rozróżniła zachowania rodziców sprzyjające kształtowaniu się nastawienia na ludzi (zachowania opiekuńcze i wymaga­jące) oraz takie, które sprzyjają nastawieniu nie na ludzi (zachowania zaniedbujące, odrzucające lub beztroskie). Na przykład zainteresowania służbami społecznymi (na rycinie na obwodzie koła) wiążą się na ogół z nastawieniem na innych — z miłością lub nadmierną opiekuńczością w trak­towaniu dziecka, ale także mogą być wynikiem chłodu uczuciowego w kontakcie z dzieckiem, nadmiernych wyma­gań, nastawień obronnych. Zainteresowania techniką (IV), naukami przyrodniczymi (VI) i aktywnością fizyczną na świe­żym powietrzu (V) są pochodne od nastawień nie na ludzi, z tym że zainteresowania techniką A. Roe wiąże z beztroskim postępowaniem w stosunku do dziecka opartym jednak na akceptacji, zaś zainteresowanie naukami przyrodniczymi z od­rzucaniem, chłodem emocjonalnym w stosunku do dziecka.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!