SAMOWZMACNIANIE

O  zainteresowaniach mówi się często, że są ulotne. Przede wszystkim cechy krótkotrwałości, zmienności podkreśla się w stosunku do zainteresowań dzieci. Zmienność zainteresowań już ukształtowanych we wczesnej fazie ich istnienia wiąże się przeważnie z dwoma znamiennymi faktami: pierwszy to uzależnienie zainteresowań od czynników zewnętrznych i wzmocnień pozytywnych, drugi to słaba odporność na trudności występujące w rozwiązywaniu problemów i pozna­waniu rzeczywistości.Uzależnienie od czynników zewnętrznych wyraża się w tym, że problemy do rozwiązania bądź są podsuwane przez inną osobę temu, u kogo zainteresowania kształcimy, bądź explicite tkwią w faktach i zjawiskach rzeczywistości w sposób jakby 2;ewnętrzny. I chociaż, jak podkreśla się, problem jest raczej stanem organizmu, przeżyciem subiektywnym (m. in. D. E. Berlyne), to we wstępnej fazie powstawania zaintere­sowania zewnętrzna wyrazistość lub konkretność sformuło­wań problemu, np. w postaci pytania, uderzającego dysharmo- nią dziwności, jest szczególnie ważną klasą bodźców pobudza­jących aktywność poznawczą. Człowiek raczej dostrzega, podejmuje problemy niż je wytwarza czy ich poszukuje.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!