SFORMUŁOWANIE PROBLEMU

Pierwsza polegała na tym, iż pytania jawne, towarzyszące utajonym czy występujące samodzielnie, miały zawsze formę ogólną. Znaczy to, że sformułowanie problemu, który chciano uczynić przedmiotem zainteresowań osób badanych, było za każdym razem jedna­kowo ogólne, pokrywające obszar treści kształtowanego zainte­resowania. Dopiero potem następowały pytania bardziej dokładne. Przy stosowaniu tej zasady uczniowie wielekroć stawali wobec ciągle tego samego problemu ogólnego, chociaż rozwiązanie problemu dotyczyło zawsze innych faktów. Tak na przykład, w toku nauczania historii (A. Gu­rycka, 1957, 1969) nauczyciel zarówno wobec przerabianego materiału dotyczącego niewolnictwa czy feudalizmu stale ponawiał to samo pytanie: ,,Od czego zależą zmiany zacho­dzące w życiu społeczeństwa?”. Jego zadaniem bowiem było zainteresowanie uczniów mechanizmem przekształceń struk­tury społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!