SIŁA DOWODOWA

Jednakże większą siłą dowodową odznaczają się argumenty prosocjologiczne, to znaczy takie, które przywiązują podstawowe znaczenie do czynników spo­łecznych; 3 — zarówno w historycznym, jak i jednostkowym rozwoju człowieka czynniki biologiczne raczej wyprzedzają społeczne i je podbudowują, podczas gdy te ostatnie wystę­pują po biologicznych i ńad nimi się nadbudowują, co ozna­cza pośrednie uczestnictwo (w psychicznym różnicowaniu płci) determinant biologicznych, a bezpośrednie społecznychJako jeden z naczelnych dowodów dla stanowiska o do­minacji czynników społecznych w kształtowaniu się profili chłopięcych i dziewczęcych zainteresowań nad innymi czyn­nikami, R. Radwiłowicz przeprowadza porównanie stwier­dzonych różnic w zainteresowaniach chłopców i dziewcząt z analizą procentów kobiet i mężczyzn w kilku grupach zawo­dowych.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!