SKRZYNKA PYTAŃ

Do skrzynki pytań dzieci mogły wrzucać w pewnym okresie pytania, na które chciały otrzymać odpowiedzi od nauczycieli wychowawców na specjalnie organizowanych „porankach odpo­wiedzi”. Był to rodzaj eksperymentu naturalnego, a pytania dzieci mogły mieć charakter zupełnie spontaniczny, choć spowodowany faktem wywieszenia w klasie na okres kilku godzin skrzynki i za­powiedzią kompetentnych odpowiedzi. I oto skrzynka pytań ujawniła szczególnie dużo pytań filozoficznych w swej treści, znacznie więcej niż inne techniki. Z kolei ankieta czytelnicza preferowała wśród innych —- zain­teresowania psychologiczne. W efekcie trzeba było opracowując indywidualne profile zain­teresowań i ogólne wyniki badań uwzględniać wykazane powyżej zróżnicowanie i nie można było wynikom żadnej pojedynczej te­chniki przypisywać znaczenia większego niż innym. Natomiast konieczna okazała się konfrontacja wyników.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!