SŁABOŚĆ METODY

Słabość tej metody polega na tym, że stereotypowe powta­rzanie tego samego pytania, co kilka lekcji, może być dla uczniów nie tyle pobudzające, co nużące. Jednak obserwowano fakt, iż aktywność poznawcza uczniów na tych lekcjach nie malała. U znacznej liczby uczniów ukształtowano w ciągu roku nauki autentyczne zainteresowania historyczne i pomimo iz badania prowadzono w klasie V (11-12 rok życia), ukie­runkowano je na mechanizm przemian społecznych tak, jak  założono w programie badań. Druga stosowana w referowanym eksperymencie technika polegała na stawianiu licznych pytań szczegółowych o     zróżnicowanej formie, chociaż wszystkie dotyczyły tego samego problemu ogólnego, który formułowany był  zaledwie kilkakrotnie w ciągu całego okresu pracv z uczniami. W ten właśnie sposób postępował na przykład nauczyciel fizyki. Chciał on obudzić zainteresowania przy­czynami materialnymi różnych zjawisk zachodzących w na­turze.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!