SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ

Dzieci z dużego miasta wykazały w 1958 roku większe zainteresowanie niż dzieci z małego miasteczka matematyką i większe niż dzieci ze wsi — historią. Nie były to jednak duże różnice.Dzieci z małego miasteczka interesowały się też bardziej niż dzieci ze wsi językiem polskim i w większym stopniu niż dzieci z dużego miasta treściami społecznymi. W tym ostat­nim przypadku różnice są znaczące.Pewnej specyfiki oddziaływań środowiska wiejskiego i miej­skiego na zainteresowania dopatruje się K. Gorzkowska nie tyle w ogólnej treści zainteresowań, co w sposobie ich wyra­żania oraz w strukturalizacji treści szczegółowych. ,,[…] Zain­teresowania biologią dzieci wiejskich, choć nieznacznie nasi­lone w stosunku do zainteresowań dzieci miejskich, wykazują nieco inne ukierunkowanie.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!