SPOSTRZEŻENIE I UŚWIADOMIENIE PROBLEMU

Czasami jednak spostrzeżenie problemu i jego uświadomie­nie wywołuje przekonanie o jego ważności ogólnej czy war­tości indywidualnej. Wówczas odpowiedź: „To jest to a to” bywa zupełnie niewystarczająca i człowiek stara się zanalizo­wać sytuację problemową szukając w niej tego, „co dane”, w odróżnieniu od tego, „co nie dane”. Odczuwa podniecenie, próbuje uświadomić sobie, co właściwie stanowi problem. Ta wewnętrzna zinterioryzowana praca nad istotą problemu może sprawić, że człowiek problem „rozezna” i wraz z ro­zeznaniem uzna za nierozwiązywalny w swoim mniemaniu: jest to problem faktyczny—nierozwiązywalny lub uzna go za niewart wysiłku, nie pobudzający ani emocjonalnie, ani poznawczo. Wtedy będzie to problem faktyczny—bła­hy lub rozpoznany jako znany.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!