SPRZECZNOŚĆ Z ZASADĄ

Oczekiwanie na pojawienie się zainteresowań stoi w sprzecz­ności z zasadą kierowania rozwojem dla pełnego ukształto­wania jednostki w celu odegrania przez nią roli optymalnej dla niej samej, jak i potrzeb społecznych. We współczesnym społe­czeństwie istnieje konieczność „gospodarki” zainteresowaniami młodzieży w związku z wyborem zawodu, który musi być po­trzebny społecznie, jeśli ma po wyuczeniu dać jednostce zgo­dne z nim zatrudnienie. Istnieje potrzeba rozwoju zaintereso­wań zapewniających możność udziału w rozwijającej się tech­nice i kulturze. Kształtowanie nowych zainteresowań jest to jednak głównie konieczność wyzwalania w człowieku sił dy­namicznych dla jego własnego rozwoju i często dla uzupełnie­nia zainteresowań zawodowych.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!