STOSOWANIE TAKTYKI

Koniecznością jednak jest stosowanie taktyki charakterystycznej dla tej rozmowy polegającej na kontroli wartości bezpośrednich odpowiedzi. Wychodzi się tu z przekonania, że jeżeli osoba badana deklaruje jakieś zain­teresowanie, to jego efektem jest konkretna aktywność po­znawcza zmierzająca do kontaktu z tym, co interesuje, do włas­nych prób, poszukiwań, oraz że efektem tej aktywności będzie nagromadzony zasób informacji czy też spostrzeżeń, wiado­mości itp., które dostępne są obiektywnemu poznaniu przez badającego. Wprowadzając do toku rozmowy pytania pozornie od­biegające od właściwego modelowego rozumienia zaintereso­wań („Gzy lubisz?.i.’”) wychodzimy naprzeciw pewnym na­wykom językowym dzieci i młodzieży, konsekwentnie jednak wybieramy do analizy tylko te wypowiedzi, które świadczą o  aktywności poznawczej badanego.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!