ŚWIADOME POSTĘPOWANIE

Zupełnie świadomie postępowali w dobieraniu metod nauczania i główne znaczenie przypisywali własnej aktyw­ności poznawczej uczniów i samodzielności myślenia. Do drugiej grupy, najliczniejszej — 60% wszystkich badanych ze względu na stosowane metody nauczania — włączono tych, których świado­mość w zakresie interesującego nas problemu była bardzo ogólna. Ci nauczyciele kładą najczęściej nacisk na metodę poglądową w nauczaniu (pokaz, doświadczenie, dyskusja, praca z podręczni­kiem). W trzeciej grupie znaleźli się ci, których świadomość metod nauczania i zdolność ich analizy okazała się bardzo niska. Główna troska tych nauczycieli polegała na tym, „aby nauczyć”, a nie, „jak ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy”.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!