ŚWIADOMOŚĆ PEWNYCH CZYNNOŚCI

W badaniach ponadto zauważyła, że chłopcy dziesięcio­letni mają ,,[…] świadomość tego, że pewne czynności nie są odpowiednie dla chłopców”, ponadto przejawiają „niechęć […] do tego, co kobiece”, oraz ujawniają ,,niechęć do jakiej­kolwiek pracy, a więc prawie do wszystkiego, co wymaga zręczności i wysiłku”. E. Tyler także znalazła znaczne międzynarodowe podo­bieństwa zainteresowań u dzieci tej samej płci, o wiele większe niż podobieństwa zainteresowań u osób tej samej narodo­wości, lecz różnej płci. E. Super pisze, że „[…] różnice międzypłciowe z fizycz­nego, a zwłaszcza psychologicznego punktu widzenia, są ce­chami, które występują w różnym stopniu u różnych osób i które można mierzyć za pomocą skali, jak wszystkie inne cechy. Badacze jednomyślnie sądzą, że niektóre zaintereso­wania są raczej męskie, inne raczej kobiece […].

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!