SWOBODA DZIAŁANIA

Nie mamy jednak całko­witej swobody w tym działaniu, czego dowodzą stwierdzone na podstawie analizy profili zainteresowań zróżnicowania jednostkowe, indywidualne, zależne od różnic w układzie nerwowym, od uprzednich doświadczeń (dawne zainteresowa­nia, zamiłowania itp.) oraz innych konsekwencji wynikających z całokształtu rozwoju człowieka.Ogólne prawo rozwoju zainteresowań, sformułowane przez E. Claparede’a , wydaje się wskazywać na dużą zależność zainteresowań od ogólnego umysłowego rozwoju człowieka, a więc od jego zdolności intelektualnych. Można tylko snuć przypuszczenia, gdyż brak w tym względzie badań, że na przykład uczeń intelektualnie sprawniejszy, o wyższym poziomie inteligencji i bardziej twórczy poznawczo będzie mógł lepiej oraz częściej wyodrębniać pobudzające jego cie­kawość problemy otaczającego świata spośród innych, że może szybciej rozwinąć wyższą formę zaciekawień, jakimi są zaciekawienia badawcze, że częściej jego działalność będzie efektywna, satysfakcjonująca, a zarazem samowzmacniająca dzięki wrażliwości intelektualnej (wrażliwości na problemy).

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!