SZCZEGÓLNA UWAGA PSYCHOLOGÓW

Niektórzy psycho­logowie zwracają szczególną uwagę na wartość odkrycia zasady rozwiązania problemu. A. A. Smirnow twierdzi, że „centralne miejsce w rozwiązywaniu zadań zajmuje dostrze­żenie: zasady albo schematu rozwiązania problemu, podstawowego sposobu, albo metody, za której pomocą mo­gą być rozwiązane”. Do ważnych zadań przygotowania ucznia do rozwiązywania problemu należy także pomoc w popraw­nym sformułowaniu problemu (głównie wobec pytań utajo­nych) oraz w dokonaniu analizy sytuacji problemowej — bilansu tego, co się wie i czego nie wie. S. L. Rubinsztejn przypisuje ważną rolę sformułowaniu zadań poznawczych. Sądzi, że zależy od nich sposób i sprawność ich rozwiązania.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!