SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

Szczególne znaczenie może odgrywać badanie zaintereso­wań wyrażanych wówczas, gdy stosowany jest cały zestaw ankiet. W Polsce takie badanie baterią ankiet przeprowadził w 1932 roku S. Baley wraz z grupą współpracowników. Przy­gotowano wówczas kilkadziesiąt ankiet badających różno­rodne aspekty zainteresowań. Za słabość tego zestawu należy uznać fakt, że nie stosowano go do tej samej grupy uczest­ników, lecz różne grupy dzieci i młodzieży badano poszcze­gólnymi ankietami. O wartości wyników tej baterii miało de­cydować staranne metodologiczne przygotowanie ankiet oraz duża liczba zarówno samych ankiet, jak i osób badanych. W ankietach z badań S. Baleya uderza duża inspirująca badaczy tego zagadnienia różnorodność pytań ankiet i po­mysłowość ich układu.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!