SZUKANIE INNYCH SPOSOBÓW

Trzeba jednak szukać także innych sposobów odpowiedniości by można było powiedzieć, iż nie tylko badamy to, co mierzy zastosowane narzędzie, ale że narzędzie pomiaru odzwierciedla na pewno istotę zjawiska nie zubożając go. W poszukiwa­niach więc i rozważaniach metodologicznych dążyć będziemy do takiego wyboru metod i technik pomiaru zainteresowań, by były one zgodne z przyjętą tu definicją modelową. Doko­nując zaś przeglądu metod i technik badania zainteresowań przy ich ocenach kierować się będziemy sformułowanymi powyżej zasadami.O   tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy zastosowanym pomiarem a wynikiem badania, powszechnie wiadomo.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!