TECHNIKA OBRAZKÓW

Technika „obrazki” to seria czarno-białych fotografii o forma­cie 17 cmX23 cm, które kolejno pokazuje się badanemu. Pro­simy, by na temat każdej fotografii kolejno wymyślił opowiadanie, dla którego mogłaby być ona ilustracją. Cztery spośród nich przed­stawiają większe grupy ludzi, trzy — kilka osób na pierwszym planie, trzy — nie zawierają w ogóle postaci ludzkich.W toku badania, po podaniu instrukcji, pokazujemy pierwszy obrazek jako próbny po to, by zorientować się, czy osoba badana zrozumiała instrukcję. Kiedy wiemy już, że zadanie jest jasne, przedstawiamy kolejno następne dziewięć obrazków i jako dzie­siąty — pustą kartkę. Toku opowiadania nie przerywamy, nie ingerujemy w to, co badany mówi. Każdy kolejny obrazek po­kazujemy dopiero, gdy opowiadanie na temat poprzedniego zostało zakończone. Tekst wypowiedzi dosłownie notujemy lub nagrywamy na magnetofonie.W praktyce czas badania bywa bardzo różny. U uczniów wyż­szych klas szkoły podstawowej wahał się od 20 minut do 2 i pół godziny. Przedmiot analizy stanowi tekst opowiadania.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!