TOK ROZMOWY

Tok takiej rozmowy, cytowany już w podawanych tu pra­cach autorki, może przebiegać przynajmniej w trzech róż­nych wątkach zależnych od aktualnej w czasie rozmowy sytuacji szkolnej badanego ucznia, np. zagrażająca — nie zagrażająca, od łatwości nawiązania bezpośredniego kontaktu od preferencji badającego. Trzy punkty wyjścia dla trzech wątków rozmowy to: 1 pośredni — przedmioty i oceny szkolne, 2 — pośredni — zajęcia pozaszkolne, 3 — bezpośredni — zainteresowania. Poniżej przedstawiamy główny schemat rozmowy, stóry ma charakter kwestionariusza wyznaczającego jej przebieg. Jak w każdej rozmowie psychologicznej badający może w ży­wym kontakcie z rozmówcą formułować pytania dodatkowe dla lepszego zrozumienia jego odpowiedzi, może też dosto­sowywać sposób formułowania pytań podstawowych do języ­ka i nastroju badanych.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!