TREŚCI ŚCIŚLE ZWIĄZANE Z WIEKIEM

Za takie treści zainteresowań ściśle związane z wiekiem uważa się zainteresowania bajkami, przy­godą, wojnami, płcią odmienną.,,W odniesieniu do najprostszych wskaźników somatycz­nych, takich jak wyrżnięcie się zęba — pisze D. N. Bogojaw- lenski i N. A. Mienczinska — zasada J. A. Komeńskiego o    zgodności z przyrodą w wychowaniu jest słuszna, oczywiście pod warunkiem przestrzegania odpowiedniego reżimu żywie­nia. W odniesieniu zaś do procesów poznawczych dziecka zasada zgodności z przyrodą traci siłę. Wychowanie i naucza­nie nie czeka, aż funkcje psychiczne dojrzeją, lecz stymuluje i warunkuje ich rozwój. Rację miał L. S. Wygotski, gdy twier­dził, że nauczanie przewodzi rozwojowi, a nie wlecze się za nim […]. Nie możemy wyrokować o zależności rozwoju psy­chicznego od wieku z pominięciem konkretnych warunków życia dziecka”.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!