U WIELU UCZNIÓW

U wielu uczniów nie doszło w tym czasie do wystąpienia w pełni dojrzałych zainteresowań. U części zainteresowania treści zamierzonej ujawniły się dopiero w kilka miesięcy (2—5) po ukończeniu pracy nad ich kształtowaniem. Indywiduałne modyfikacje ogólnych prawidłowości rozwoju zainteresowań w dotychczasowych badaniach przejawiają się: — w czasokresie kształtowania się zainteresowań, 2 — w charakterystyce rozwojowych faz zainteresowań, 3 — w treści zainteresowań nawet wówczas, gdy kierując rozwojem zainte­resowań wpływamy na procesy ich rozwoju i zakładamy treść jednolitą dla wszystkich. Pomimo indywidualnych form przebiegu rozwoju zaintere­sowań obserwujemy zawsze — jako konieczny warunek (próg) ich powstania — zjawienie się zaciekawień badawczych, generalizację aktywności poznawczej, a potem specjalizację jej bodźców oraz wystąpienie mechanizmu samo wzmocnienia.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!