UJAWNIENIE SIĘ ZAINTERESOWAŃ

Stwierdziła ona brak jakiegokolwiek związku między zdolnościami a zaintereso­waniami u dziewczynek sześcioletnich. W stosunku do chłop­ców w tym wieku ustaliła dodatnią korelację między zainte­resowaniami dla czynności związanych z książkami i papie­rem (czytanie, pisanie, rysowanie) a uzdolnieniami werbal­nymi, rachunkowymi (liczbowymi), wyobraźnią przestrzenną i inteligencją. Wynikało z tego, iż ujawnienie się w szóstym roku życia zainteresowań, przytoczonych powyżej, byłoby znamienne dla określonych uzdolnień i dobrego poziomu inte­lektualnego. Ta sama autorka zwróciła też uwagę, że zainteresowanie udziałem w pracach dorosłych  koreluje ujemnie z inteligencją chłopców.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!