UTRATA WARTOŚCI

Tracą dla niego wartość dokładne wskazówki wychowawcy, ich rola maleje, natomiast Wzrasta czas samodzielnej działalności eksploracyjnej, po­znawczej zmierzającej do rozwiązania tych problemów. Dzia- łalność ta staje się coraz bardziej odporna na niepowodzenia poznawcze, na trudności piętrzące się na drodze poznania i mimo negatywnych wyników człowiek szuka dalej. Stawia sobie pomocnicze lub nowe problemy z tej samej dziedziny i zmierza do uzyskania efektu. Ten fakt zdobycia wiedzy jest wystarczająco satysfakcjonujący, zbędna staje się społeczna aprobata, a w każdym razie jej rola przestaje być tak bardzo istotna. Ważne natomiast okazuje się to, że rozwiązanie pro­blemu niesie nowe „znaki zapytania”, które cały proces uru­chamiają na nowo.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!