UZYSKANE INFORMACJE

Dlatego też inwentarz zainteresowań Stronga wydany został w wersji męskiej i żeńskiej, a G. F. Kuder opracował dla swego inwentarza oddzielne normy dla mężczyzn i kobiet. Interesujące są również informacje uzyskane na podstawie badań E. K. Stronga (1943)  odnoszące się do jednego — jak się okazuje — z bardziej zróżnicowanych płciowo zawodów: do zawodu adwokata. Pomimo tego samego wykształcenia, które dla tego zawodu jest wymagane, u mężczyzn w zawo­dzie tym dominują — jak twierdzi autor — zainteresowania literackie, a zatem zainteresowania dla wypowiedzi słownej, jej formy, treści, siły przekonywania itp., u kobiet zaś zainte­resowania opiekuńcze, czyli zainteresowania ludźmi, których trzeba bronić.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!