W BADANIACH NAD ZAINTERESOWANIEM

Uziembło stwierdziła w badaniach nad zainteresowa­niami społecznymi młodzieży ich częste współuczestnictwo w innych zainteresowaniach. Można przypuszczać, że mamy tu do czynienia z bardzo dużą siłą zainteresowań społecznych, co może stanowić ich specyficzną cechę.Dane empiryczne z badań nad wpływem treści zaintereso­wań dawnych na nowe są, niestety, bardzo skąpe. Możemy wobec tego formułować jedynie ogólne sądy na ten temat.Stosunek pobudzenia do hamowania procesów nerwowych mierzony jedynie obserwacyjnie (A. Gurycka, 1957, 1969) zaznacza się w czasie trwania i przebiegu kolejnych faz roz­woju zainteresowań. 

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!