W CELU UDOWODNIENIA TEZY

Można więc założyć, że sama częstość zjawiania się w świadomości człowieka pewnych problemów, większa od częstości występowania innych, wzmożona ich siła (problemy faktyczne, zadania) oraz wiedza gromadzona dzięki próbom rozwiązania — może także wpływać na „wzrost” ciekawości, to znaczy, że aktów zaciekawień będzie więcej i będą doj­rzalsze.E. Berlyne przytacza w celu udowodnienia tej tezy ekspery­ment opisany przez E. A. Peela (1961). Pokazywano osobom bada­nym eksponaty im nie znane wypożyczone z muzeum i w ciągu trzech posiedzeń uzupełniano pokazy zwiększanymi systematycz­nie dawkami informacji. Osoby badane miały zaznaczyć na pięcio­punktowej skali, w jakim stopniu chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o każdym eksponacie. Wystąpiła istotna statystycznie ten­dencja do wyrażania większej ciekawości (chęć dowiedzenia się) po trzech demonstracjach.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!