W KONSEKWENTNY SPOSÓB

Gdy ankieta zbierze takich wypowiedzi w sposób konse­kwentny więcej, a więc nie będą one pojedyncze i oderwane, wartość uzyskanych informacji uzależni się w dużej mierze od charakteru zadawanych pytań. Ankieta jako technika badań wydaje się wielu ludziom łatwym narzędziem poznawania rze­czywistości i stąd tyle bezwartościowych ankiet, które nie odpowiadają wymaganiom współczesnej metodologii. Oka­zuje się bowiem, że nawet sformułowanie pojedynczego py­tania jest samo w sobie problemem. Musi być symptomatycz­ne w stosunku do przedmiotu badań. Na przykład w przy ­padku zainteresowań modelowych pytanie: ,,Czy lubisz?” — me ma na ogół większego znaczenia, może być najwyżej wstęp­nym – przygotowawczym pytaniem. Ważną sprawą jest także taktyka stawiania pytań oraz zasada ich doboru. O tych kwestiach w związku z ankietami badającymi zainteresowania autorka swego czasu pisała obszerniej i do tej lektury odsyłamy zainteresowanego Czytelnika. 

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!