W PIERWSZEJ FAZIE KSZTAŁTOWANIA

Konkludując należy stwierdzić, że kształtowanie zaintere­sowań wymaga w pierwszej fazie tworzenia licznych kontaktów wychowanka z sytuacjami problemowymi związanymi pokrewieństwem treściowym, co ma zapewnić ukierunko­wanie zaciekawień wywołanych tymi sytuacjami na przed­miot pirzyszłych zainteresowań wychowanka. Sytuacje proble­mowe o różnym stopniu trudności (z wyłączeniem szczególnie krańcowo trudnych) oraz o różnej strukturze (otwarte-za- mknięte) mogą przybierać postać pytań jawnych czy utajo­nych, bądź utajonych, którym towarzyszą jawne. Zapewnienie konsekwencji w formułowaniu tych pytań — ze względu na ich treściowe pokrewieństwo — jest postulatem, którego sposobów realizacji — i wynikających stąd konsekwencji — systematycznie dotąd empirycznie nie sprawdzano.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!