W PSYCHOLOGII ZAINTERESOWAŃ

Nasuwa się przeświadczenie, iż badany (przedmiot badań) nigdy nie może zastąpić badającego (podmiot badań), może go tylko sprowa­dzić na manowce.W psychologii zainteresowań, jak i w innych dziedzinach psychologii, prowadzona jest uporczywa walka o poziom obiektywności, czyli o miarodajność uzyskiwanych wyników. Dotyczy to zwłaszcza zainteresowań wyrażanych. Zwraca się uwagę, że im bardziej badanie wiąże się z interesem obec­nym lub przyszłym osoby badanej, tym większa istnieje moż­liwość manipulacji odpowiedziami zgodnie z tym interesem.D. E. Super sądzi, że wpływ na fałszowanie odpowiedzi ma rodzaj badanych zainteresowań (por. stanowisko J. Ko­nopnickiego) oraz samo narzędzie badań. Stwierdzono poza tym, że w inwentarzu Stronga częściej wyniki fałszowali męż­czyźni niż kobiety.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!