W ZAKRESIE ZAINTERESOWAŃ

W zakresie zainteresowań społecznych natrafiamy na jeszcze jedną znamienną różnicę. Raczej dzieci ze wsi i małych miasteczek interesują się szerszymi problemami społecznymi, np. stosunkami społeczno-politycznymi w kraju, stosunkami międzynarodowymi, niż dzieci miejskie. I znów, jak w przy­padku innych czynników różnicujących zainteresowania, ma­my do czynienia z różnicami stosunkowo mało zbadanymi, a w materiale badawczym mało wyraziście wyodrębnionymi! Wśród badań nad oddziaływaniem środowiska społecznego należy tez wymienić badania nad wpływem rodziny na zain­teresowania dzieci.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!