WIĘKSZOŚĆ BADACZY

Więk­szość badaczy podkreśla, iż reakcją na ten typ sytuacji jest spostrzeżenie i uświadomienie sobie tej trudności. Zdaniem Z. Cackowskiego, „[…] wobec problemu człowiek staje wówczas, kiedy uświadamia sobie pewną, zbyt dużą, nierów­nowagę między sobą i środowiskiem i kiedy stanu tego nie może przezwyciężyć za pomocą reakcji wypracowanych w dotychczasowym indywidualnym i gatunkowym doświad­czeniu” oraz — zgodnie z Arystotelesem — w sytuacji problemowej zawarte są zawsze niewiadome, na których miejsce powinny być wstawione ich znaczenia. To właśnie, co jest niewiadomą, co nie jest dane w określonej sytuacji, tworzy dysharmonię”.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!