WOBEC PROBLEMÓW

Wobec problemów otwartych człowiek przeżywa dwojaką niepewność: 1 — co do możliwych alternatyw i 2 — co do ostatecznego wyniku. Wobec problemów zamkniętych ta niepewność dotyczy tylko końcowego wyniku. Można zało­żyć, ze z tych względów problemy /otwarte są bardziej obcią­żające emocjonalnie niż problemy zamknięte.Zarówno problemy otwarte, jak zamknięte dzieli J. Kozielec- ki na Problemy typu^odkryć’^ problemy typu „wynaleźć”, „skonstruować . W pierwszych – rozwiązujący je ma odkryć jakąś zaleznosc przyczynową, stosunek, pojęcie. Tworzy więc hipotezy o rzeczywistych zdarzeniach, które trzeba poddać weryfikacji. W problemach „wynaleźć”, „skonstruować” rozwiązujący ma wynaleźć coś, czego dotychczas nie było (nowe pojęcie, nowe metody itp.).

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!