WSKAŹNIK OPTYMALIZACJI

Ich ćwiczenie (trening) stanowi ważny czynnik w optymalizacji działań poznawczych, ekonomizuje wysiłek badającego, gwa­rantuje większe zadowolenie z wykonanej pracy badawczej nie tylko u jej kresu, ale i w jej toku. Ważnym czynnikiem procesu kształtowania nowych zainte­resowań — czwartym już obok stawiania ucznia wobec proble­mów i udzielania wskazań oraz tworzenia warunków dla sa­modzielnej pracy eksploracyjnej — jest wzmacnianie efektów pracy badawczej ucznia, nawet jeżeli są niepełne. Radość z własnego osiągnięcia poznawczego jest czasami w pierwszym okresie budzenia zainteresowań jeszcze słaba, efekt poznawczy niekiedy bywa tak subiektywnie i obiektyw­nie niewielki, że nie daje satysfakcji. Wychowawca aprobując wynik, ujawniając osiągnięcia ucznia wobec innych, uczy cieszyć się efektami poznania.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!