WYBÓR PYTANIA

Wydaje się – chociaż nie jest to dowie­dzione ze problemy „otwarte-otwarte” nasuwają najwięcej rudnosci, a „zamknięte-zamknięte” są najłatwiejszymi z pro­blemów. Nic natomiast nie wiadomo o ich roli w wywoły­waniu ciekawości, ani o tym, jaki typ ciekawości wywołują Można jednak orientacyjnie założyć, że wszystkie dla pobu­dzenia zaciekawień mają wartość. Wyrażone w pytaniach wychowawcy mogą wywołać różnorodne zaciekawienia.* b. Racmowski zwraca uwagę na umiejętności związane z za­dawaniem pytań, które składają się na to, co nazywa „sztuką pytania”. Do tych umiejętności należy wybór pytania, pra­widłowa logiczna konstrukcja zdań pytających, odpowiednia szata językowa pytania, trafny wybór pytań dla osoby, której pytanie zadajemy, oraz najlepszy wybór okoliczności i wa­runków postawienia pytania. 

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!