WYJAŚNIAJĄCY PRZYKŁAD

Przykładem wyjaśniającym pojęcia pokrewieństwa treści za­interesowań dawnych i nowych, to znaczy dopiero kształtowanych, może być powstawanie zainteresowań chemią przy istnieniu już zainteresowania fizyką. Można przewidywać, że treść nowego za­interesowania znajdzie się na skrzyżowaniu treści obu zaintere­sowań lub będzie swoistą ich syntezą.Mogą to być zainteresowania chemią fizyczną, która jest nauką o wzajemnym związku zjawisk fizycznych i chemicznych (termo­chemia, elektrochemia, fotochemia itp.), lub też kalorymetrią, która stanowi z kolei dział fizyki obejmujący metody pomiaru cicpl^ Przykładem zaś wpływu zainteresowań ukształtowanych, na no­wo kształcone wskutek zastosowania podobnych technik ba­dawczych może być wpływ zainteresowań historycznych na nowe zainteresowania geograficzne.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!