WZRASTAJĄCA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Samowzmacnianie zainteresowań stanowi dowód, że mamy do czynienia nie tylko z dojrzałą formą zaciekawień o wyspec­jalizowanych bodźcach, a więc z fazą pierwszą pojawienia się zainteresowania, lecz z ich zupełnie dojrzałą postacią. W tej dojrzałej postaci zainteresowanie jest autonomiczne, odporne na trudności poznawcze. Dzieje się tak dlatego, że wzrastająca wiedza i doświadcze­nie badawcze, a zwłaszcza konsekwentnie stosowany w przy­padku kierowania rozwojem nowych zainteresowań trening podsta wowych dla ‚danej dziedziny czynności badawczych, oraz wzmacnianie satysfakcji z osiągnięć poznawczych spra­wiają, iż człowiek zaczyna sam formułować problemy ba­dawcze nie zawsze wprost rzucające się w oczy w struktu­rach przedmiotów i zjawisk, lecz wynikające ze wzrastającej spostrzegawczości i wrażliwości intelektualnej.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!