ZABARWIENIE EMOCJONALNE

Aktywność poznawcza zabarwiona emocjonalnie lub z pozytywną oceną emocjonalną (Ape) to działalność po­znawcza podejmowana bez nakazu zwróconego bezpośrednio do jednostki, a wykazująca przejęcie uczuciowe (wypieki, słowne relacje czy oceny, np. „Ach, jakie to ciekawe!”).Przykłady zachowań: ogląda ze wszystkich stron, przegląda, obserwuje, wykonuje próbę, sprawdza, opisuje, słucha itp. z obja­wami obserwowalnymi napięcia, przejęcia, skupienia, zaambaraso- wania (postawa, mimika) lub (i) z bezpośrednio formowanymi ocenami i opiniami dotyczącymi faktu, że go to absorbuje, cie­kawi, dziwi itp. Czas trwania aktu poznawczego, który podlegał kwalifikacji, ocenie (wartościowaniu), wyznaczony zostaje dla całej grupy badanej w zależności od typu zajęć, na których pro­wadzi się obserwację. Im dłuższy czas trwania pojedynczego za­jęcia (np. lekcja 45 minut, a zajęcia koła pozalekcyjnego 1,5 godziny), tyle też dłuższa jest jednostka pomiaru.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!