ZACHĘCENIE DZIECKA

Następnie zachęca się dziecko do zadawania nauczycielowi pytań, na które może on odpowiadać: «Tak» lub «Nie». Z początku pytania doty­czą własności przedmiotów i zjawisk, które dzieci widziały na filmie, lecz w miarę zadawania pytań zachęca się dziecko, by wy­myślało możliwe wyjaśnienia tych zjawisk i aby obmyśliło eksperyment, za pomocą którego można by sprawdzić słuszność każdego wyjaśnienia. Dziecko pyta nauczyciela, czy wystąpiłby określony wynik, gdyby przeprowadzono opisany eksperyment.Wyniki osiągnięte za pomocą tej metody świadczą, że «w przeciągu 15 tygodni można rozwijać umiejętności dociekania u dzieci z klasy V». Znacznie wzrasta ich zdolność dokładnej obserwacji cech przedmiotów, formułowania wyjaśniających hi­potez i planowania sprawdzających eksperymentów. Kontrolo­wane badania […] wskazują, że liczba owocnych pytań zadawa­nych przez dziecko wzrasta w sposób istotny statystycznie”.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!