ZACIEKAWIENIE ORIENTACYJNE I BADAWCZE

Zaciekawienia orientacyjne i badawcze stanowią pod­stawowe etapy procesu rozwojowego konieczne do ukształ­towania się zainteresowań, jeżeli spełniają warunek pokre­wieństwa treściowego.Zanim powstanie u człowieka nowe dla niego zaintereso­wanie, musi wystąpić kontakt z tymi zagadnieniami czy problemami, które z czasem staną się domeną jego zaintere­sowań. Wiele zależy od tego, w jaki sposób odbędzie się to zetknięcie. Za bodziec wszelkiej aktywności poznawczej uznano konflikt poznawczy, znalezienie się w sytuacji problemowej, szczególnie nowej, wyjątkowej, trudnej.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!