ZADAWANIE PYTAŃ

Zadawanie pytań wymaga od budzącego nowe zaintereso­wania wychowawcy umiejętności stawiania pytań. Jedną z wad może być właśnie nadmierne obciążanie wychowanków pytaniami nauczyciela.Przekształcenie problemu w zadanie do wykonania, a więc przeistoczenie fazy zaciekawień orientacyjnych w fazę zaciekawień badawczych, wymaga przejścia od kierowania aktywnością uczniów samymi pytaniami, do ich własnych prac, badań, poszukiwań w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania jawne czy utajone tkwiące w faktach, rzeczach, zjawiskach. Współcześni pedagogowie postulujący metody nauczania problemowego, którzy traktują je równo­cześnie jako przedmiot badań naukowych (np. Cz. Kupisiewicz), odcinają się od metod heurystycznych, w których aktywność poznawcza ucznia pobudzana jest ustawicznie pochodzącymi od nauczyciela pytaniami.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!