ZAINTERESOWANIA A ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Przewidywanie zależności, które obecnie rozważamy, wy­wodzi się z faktu, iż człowiek wzrastając w określonym śro­dowisku nabywa specyficznych dla tego środowiska doświad­czeń, co z kolei wpływa na różne jego właściwości osobo­wościowe, a m. in. na zainteresowania. Badania prowadzone w tym zakresie nie precyzują jednolitych podejść ani jedno­rodnego obszaru zagadnienia. Trudno zatem o syntezę ich wyników.E. Super zakłada, że rola doświadczeń w stosunku do zainteresowań może być różna: Doświadczenia mogą w jedna­kowym stopniu zainteresowania budzić, rozwijać, jak i tłu­mić. Z drugiej strony można też przypuszczać, że zaintere­sowania są źródłem doświadczeń. Prowadzone na ten temat badania nie dają konkretnej odpowiedzi, gdyż ani nie zna­leziono odpowiednich metod badań, ani wyniki nie rozstrzy­gają wątpliwości. Nie mogąc ujawnić mechanizmu wpływu środowiska na zainteresowania, sprawdzimy, czy da się chociażby określić jakieś jego mierniki.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!