ZAINTERESOWANIA DLA ZAWODÓW

Już powyżej za D. E. Superem wskazy­waliśmy na fakt, iż mimo specyficznego oddziaływania środo­wiska rodzinnego dzieci japońskie urodzone w Stanach Zjednoczonych AP i tam chodzące do szkoły upodobniły się do swych amerykańskich kolegów. Autor ten cytuje jeszcze inne badania z omawianej dziedziny koncentrujące się na problemie identyfikacji. W jednym z badań porównuje się zainteresowania rodziców i dzieci (ojciec — syn, matka — syn itp.), w innych zainteresowania dzieci zestawia się z ogólną miarą identyfikacji z rodzicami.W wyniku tych badań, które omawiamy według D. E. Supera, można sformułować kilka wniosków. Wydaje się, że jedynie dla niektórych zawodów jest szczególnie cha­rakterystyczna częsta zbieżność zainteresowań rodziców i dzieci. Na przykład R. F. Berdie wymienia jako zawody, które dzieci przyjęły po rodzicach, zawód kwalifikowanego robotnika i handlowca. B. Dvorak dorzuca do tego zawód lekarza. Sądzi się też, że zainteresowania dla zawodów rodzi­ców wiążą się z ich dużym prestiżem społecznym.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!