ZALEŻNOŚĆ ZAINTERESOWAŃ

Pierwsze przejawy aktywności poznawczej obserwujemy u dzieci bardzo wcześnie. Należy do nich: fiksacja wzroku w kierunku dochodzących dźwięków; śledzenie wzrokiem za przesuwającym się przedmiotem czy przemieszczającym dźwiękiem; manipulacja przedmiotem, który bądź znalazł się w polu widzenia dziecka, bądź zadziałał bezpośrednio na jego receptory dotykowe. W podręcznikach psychologii rozwojowej znajdujemy opisy różnych form aktywności poznawczej człowieka w pierwszych miesiącach jego życia. Gdy się je analizuje, można stwierdzić, że wąski krąg pierw­szych doświadczeń rozszerza się wyraźnie dzięki stałej aktyw­ności poznawczej dziecka. Wywołują ją te wszystkie przed­mioty i zjawiska, z jakimi się styka, a które bardzo długo są dla dziecka pod różnymi względami ciągle nowe.

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!