ZALEŻNOŚĆ ZAINTERESOWAŃ OD PŁCI

W dyskusjach naukowych i w literaturze pewna grupa badaczy kładzie szczególny nacisk na fakt, iż płeć to zespół dziedziczonych biologicznych zadatków, które wyznaczają pojawienie się specyficznych znamion i funkcji płci i są przy­gotowaniem do roli kobiety czy mężczyzny. Inni przypisują specjalną rolę społecznym wzorcom płci funkcjonującym w środowisku i określającym typy zachowań, perspektywy życiowe i obowiązki. Dyskusja ma swoje bardzo odległe w czasie źródła, a w historii rozwoju psychologii występowała pod hasłem: „biologiczne” czy „społeczne” czynniki albo jeszcze inaczej: „dziedziczność” czy „wychowanie” decy­dują o rozwoju człowieka — i obejmowała nie tylko proble­matykę zainteresowań, ale całokształt problematyki rozwo­jowej. 

Witaj na moim serwisie! Z wykształcenia jestem kosmetyczką, ale moda to jedna z wielu moich pasji. Na stronie znajdziesz wpisy zarówno urodowe, jak i te w całości poświęcone modzie. Zapraszam do aktywnej dyskusji w komentarzach!